• 2019 – Noddwyr newydd a rasio Cwpan y Byd

  Mawrth 30 Ebrill 2019 gan Stephen Edwards

  Noddwr newydd a rasio Cwpan y Byd – Ras yr Wyddfa orau erioed ? Llanberis – Gyda phrif noddwr newydd, Castell Howell, a 650 o redwyr mae ras 2019  mae  44ain Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell yn argoeli’n un o uchafbwyntiau chwaraeon Cymru eleni. Mae yna gryn edrych ymlaen eleni eto, gyda rhai o […]

  Darllen Mwy

 • Adroddiad Ras – 43ain Ras yr Wyddfa JEWSON

  Mawrth 24 Gorffennaf 2018 gan Stephen Edwards

  Alberto Vender yn cadw bri’r Eidal a Bronwen Jenkinson yn llwyddo dros Gymru Dyma’r ddau a wnaeth eu marc ar Ras yr Wyddfa 2018 Bu’n gyffro unwaith eto ar fynydd uchaf Cymru gyda bron i 600 o redwyr yn mynd ati i wneud eu gorau i fyny llwybrau caregog yr hen fynydd. Ar y brig […]

  Darllen Mwy

 • 43ain JEWSON Ras Ryngwladol yr Wyddfa 2018 – Rhagolwg y Ras

  Llun 16 Gorffennaf 2018 gan Stephen Edwards

  Llanberis, Cymru – Gyda llai na wythnos cyn cychwyn Ras yr Wyddfa 43ain Jewson, Ras-yr-Wyddfa, mae disgwyl i’r ras fynydd eiconig hon fod yn safon uchel, gan fod dros 600 o rhedwyr yn barod i gwblhau un o’r rasus mynydd anodda’ yn y DU Mae noddwyr Jewson, gyda chymorth cwmni sydd arwain ar redeg mynyddoedd; […]

  Darllen Mwy

 • 2fed Ras Rynglwadol yr Wyddfa Jewson 2017 – Adroddiad yr Ras

  Sul 30 Gorffennaf 2017 gan Stephen Edwards

  Ras yr Wyddfa 2017 – Davide Magnini yn disgleirio i’r Eidal ac Annie Conway yn serennu yn ras y merched Llanberis – Mynydd uchaf Cymru unwaith eto’n llwyfannu drama ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 15, wrth i 600 o redwyr ar draws y byd gystadlu yn 42fed Ras yr Wyddfa dan nawdd Jewson. Roedd yr awyr […]

  Darllen Mwy

 • 42fed Ras Ryngwladol yr Wyddfa Jewson 2017 – Rhagolwg

  Llun 3 Gorffennaf 2017 gan Stephen Edwards

  Yn Llanberis – a dim ond 10 diwrnod i fynd tan 42fed Ras Ryngwladol yr Wyddfa Jewson 2017 mae disgwyl garw am ddydd y ras. Dyma ras enwog a thros 600 o redwyr yn un o rasys mynydd anoddaf ym Mhrydain. Eleni mae yna brif noddwr newydd: Jewson, a chefnogaeth hefyd gan wneuthurwyr esgidiau mynydd […]

  Darllen Mwy

 • KENNY & JOHN: What do they have to say?

  Sul 25 Mehefin 2017 gan Stephen Edwards

  For one brilliant season in 1983 the sport of fell running was dominated by the two huge talents of John Wild and Kenny Stuart. Wild was an incomer to the sport from cross country and track. Stuart was born to the fells, but something of an outcast because of his move from professional to amateur. […]

  Darllen Mwy

 • Cyflwyniad 42ain Ras Ryngwladol yr Wyddfa Jewson 2017

  Sul 4 Mehefin 2017 gan Stephen Edwards

  Yn sicr gyda noddwr newydd a thros 650 yn rhedeg bydd 42ain Jewson Ras Ryngwladol yr Wyddfa Jewson, Llanberis  yn un o uchafbwyntiau chwaraeon Cymru eleni. Mae cryn ddisgwylgarwch am ras eleni. Eto fyth bydd rhai o redwyr gorau Prydain yn cymryd rhan. Bydd y 10 milltir arw i fyny ac i lawr yr hen […]

  Darllen Mwy

 • Ras Rynglwadol yr Wyddfa 2016 – Race Report

  Sul 21 Awst 2016 gan Stephen Edwards

  Yn anffodus nid yw\’r cynnwys yma ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

  Darllen Mwy

 • Cefndir i Ras Wyddfa (41) Elim Peugeot 2016

  Mercher 13 Gorffennaf 2016 gan Stephen Edwards

  Llanberis, – Eleni mae noddwr newydd i’ Ras Ryngwladol yr Wyddfa 41 Elim Peugeot a chyda 650 o redwyr mae’r digwyddiad yn siŵr o fod yn un o uchafbwyntiau byd chwaraeon Cymru.. Y llynedd mi oedd yna sbloet o ddathlu’r deugeinfed ras gyda chyn-enillwyr ac yn cychwyn o’r Stryd Fawr. Eleni bydd y ras yn […]

  Darllen Mwy

 • John Disley – Snowdon Race President

  Llun 8 Chwefror 2016 gan Stephen Edwards

  As the current race organiser of the Snowdon Race I regretfully announce the loss of our Race President, John Disley, who sadly passed away today, aged 87. The Welshman, from Corris, won a bronze medal at the 1952 Olympics, co-founded the London Marathon, is the founder of the Snowdonia Marathon, founder of Plas y Brenin […]

  Darllen Mwy

 • 41fed Ras Ryngwladol yr Wyddfa 2016

  Sul 7 Chwefror 2016 gan Stephen Edwards

  Datganiad y wasg – Entries go live on March 1st Fel arfer ar Ddydd Gŵyl Dewi mi fydd yna ruthro am lefydd i gael rhedeg prif ras redeg mynydd Cymru Bydd nifer o’r 650 lle i gystadlu yn Ras Ryngwladol yr Wyddfa ELIM Peugeot  ar gael o fewn llai na 4 wythnos, ar ddydd Mawrth Mawrth […]

  Darllen Mwy

 • (English) 40th Tyn Lon Volvo International Snowdon Race 2015 – Press release – RACE REPORT

  Mercher 22 Gorffennaf 2015 gan Stephen Edwards

  Yn anffodus nid yw\’r cynnwys yma ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

  Darllen Mwy

 • (English) 40th Tyn Lon Volvo International Snowdon Race 2015 – Press release – Anniversary celebrations await runners at 40th Snowdon Race

  Iau 9 Gorffennaf 2015 gan Stephen Edwards

  Yn anffodus nid yw\’r cynnwys yma ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

  Darllen Mwy

 • Ras Gwyll Yr Wyddfa – Llanberis

  Gwener 5 Mehefin 2015 gan Stephen Edwards

  RAS GWYLL YR WYDDFA ** SNOWDON TWILIGHT JEST Y PETH I BARATOI AT Y RAS EI HUN FIS YNGHYNT Gwener Mehefin 26 7pm – 7.30pm (yn dibynnu ar y tywydd) CYCHWYN – Bydd y ras yn mynd I FYNY yn unig a bydd yn cychwyn ym Mharc Padarn (yr un lle a’r ras fawr) gan […]

  Darllen Mwy

 • 40fed Ras Ryngwladol yr Wyddfa Tyn Lon Volvo 2015

  Iau 19 Chwefror 2015 gan Stephen Edwards

  Yn anffodus nid yw\’r cynnwys yma ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

  Darllen Mwy