• 2023 Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell

  Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 2023 gan Stephen Edwards

  46ain Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell 2023 –  Adroddiad Llanberis – Gyda gwyntoedd dros 90 milltir yr awr wedi’u cofnodi ar gopa’r Wyddfa, ac yn dywydd gwaethaf erioed i’w gweld yn y ras fynydd eiconig hon, Holly Page yr Alban ac Isacco Costa o’r Eidal a fuddugodd yn y 46ain rhediad  Ras Ryngwladol 2023. […]

  Darllen Mwy

 • WSOS I FYND – RAS YR WYDDFA

  Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf 2023 gan Stephen Edwards

  46ain Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa 2023 Castell Howell Rhagolwg y Ras Llanberis – Mae 46ain Ras Ryngwladol  yr Wyddfa Castell Howell  yn addo bod yn un o’r goreuon erioed yn 2023, wrth i athletwyr o’r radd flaenaf ymuno â bron i 600 o redwyr yn Llanberis wrth iddynt gychwyn ar 10 milltir lafurus y mynydd […]

  Darllen Mwy

 • 46ain Castell Howell Ras yr Wyddfa 2023

  Dydd Mercher 26 Ebrill 2023 gan Stephen Edwards

  Noddwyr yn cefnogi’r Ras yr Wyddfa unwaith eto yn 2023 wrth i gyfle i gael cystadlu  yn Ras y Gwylnos fynd yn fyw Gyda llai nag 80 diwrnod i fynd tan 46ain  Ras yr Wyddfa,  mae Stephen Edwards, wedi cyhoeddi y bydd y cytundeb nawdd yn cael ei adnewyddu gyda’r prif bartner tymor hir, Castell […]

  Darllen Mwy

 • (English) 45th Castell Howell International Snowdon Race 2022 – Race Report

  Dydd Llun 18 Gorffennaf 2022 gan Stephen Edwards

  45ain Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell 2022 – Adroddiad y Ras Llwyddodd Ross Gollan a Hannah Russell i gyrraedd yr uchelfannau yn yr Wyddfa 2022 Llanberis, Cymru – Ross Gollan o’r Alban a Hannah Russell o Loegr gipiodd yr anrhydeddau uchaf mewn amgylchiadau poeth iawn yn y 45ain rhediad o Ras yr Wyddfa Ryngwladol […]

  Darllen Mwy

 • Rhagolwg o’r Ras – 45ain Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell 2022

  Dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 gan Stephen Edwards

  Llanberis – Ar ôl seibiant o 3 blynedd oherwydd y pandemig bydd 600 o redwyr yn gwneud eu ffordd i lethrau copa uchaf Cymru ddydd Sadwrn 16eg Gorffennaf ar gyfer 45ain Ras Ryngwladol  yr Wyddfa Castell Howell. Mae’r rhagolygon ar gyfer digwyddiad eleni yn uchel unwaith eto, gyda rhai o athletwyr gorau’r Prydain ac Iwerddon […]

  Darllen Mwy

 • Ras Gwylnos yr Wyddfa – Inov8 – 2022

  Dydd Iau 30 Mehefin 2022 gan Stephen Edwards

  Inov8 Cyfnos yr Wyddfa 2022 – adroddiad ras Ar ôl toriad o dair blynedd cynhaliwyd y digwyddiad poblogaidd i fyny’r allt yn unig Inov8 Snowdon Twilight ddydd Gwener diwethaf (24 Mehefin) ar lethrau enwog copa uchaf Cymru, Yr Wyddfa. Fel chwaer-ddigwyddiad Ras yr Wyddfa / Ras-yr-Wyddfa Ryngwladol, mae’r Cyfnos yn gyfle perffaith i redwyr a […]

  Darllen Mwy

 • ‘Dani nôl – RAS YR WYDDFA 2022

  Dydd Mercher 13 Ebrill 2022 gan Stephen Edwards

  Annwyl Gystadleuwyr, Noddwyr, Cefnogwyr a Gwirfoddolwyr Ras Ryngwladol yr Wyddfa. Rydym yn mawr obeithio eich bod i gyd wedi cadw yn iach a diogel yn yr adegau anodd a thywyll rydym wedi’u hwynebu dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Ar ran y gwirfoddolwyr, trefnwyr a Chyfarwyddwyr Ras yr Wyddfa Ryngwladol ac yn arbennig ar ran ein […]

  Darllen Mwy

 • DIM RAS 2021…..

  Dydd Mawrth 2 Chwefror 2021 gan Stephen Edwards

  DATGANIAD Y WASG RAS YR WYDDFA RHYDDHAWYD GAN GYFARWYDDWYR A TREFNYDD RAS YR WYDDFA Barry Davies. Phil Jones Douglas Pritchard (Cyfarwyddwyr) Stephen Edwards (Trefnydd) Annwyl Gystadleuwyr, Noddwyr, Cefnogwyr a Gwirfoddolwyr Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa, Rydym yn mawr obeithio eich bod chwi oll yn cadw yn ddiogel ac yn iach yn y cyfnod anodd a thywyll […]

  Darllen Mwy

 • Chris Smith – Gent o ddyn, wastad yn rhedeg gyda gwen

  Dydd Gwener 30 Hydref 2020 gan Stephen Edwards

  Gyda tristwch rydw i’n teipio y negas yma,wrth i ni fel tîm Ras Wyddfa glywed am y newyddion trist o golli un o redwyr Lloegr, Prydain ac ennillydd Ras yr Wyddfa sef Chris Smith. Pethau di-werth yw geiriau ar adegau fel hyn ond pethau gwerthfawr ydi straeon a hanesion. Mor falch o ddweud pa mor […]

  Darllen Mwy

 • CASTELL HOWELL 2020 RAS RYNGWLADOL YR WYDDFA

  Dydd Iau 7 Mai 2020 gan Stephen Edwards

  Annwyl Gystadleuwyr, Noddwyr, Cefnogwyr a Gwirfoddolwyr Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa, Yn gyntaf rydym yn mawr obeithio eich bod chwi oll yn cadw yn ddiogel, iach a hapus yn y cyfnod anodd a thywyll rydym yn ei wynebu ar draws y byd eang. Ar ran holl drefnwyr Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa rydym gyda thristwch yn cyhoeddi […]

  Darllen Mwy

 • 2019 – Adroddiad y Ras

  Dydd Iau 25 Gorffennaf 2019 gan Stephen Edwards

  Yn anffodus nid yw\’r cynnwys yma ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

  Darllen Mwy

 • 44fed – Castell Howell Ras Ryngwladol 2019

  Dydd Gwener 12 Gorffennaf 2019 gan Stephen Edwards

  44fed Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell – rhagolwg o’r ras Llanberis – Bydd dros 650 o redwyr yn ei mentro hi eleni yn y 44fed ras – ras sydd dan nawdd noddwr newydd, Castell Howell:  44fed Castell Howell Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell  ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 22ain – un o uchafbwyntiau’r byd […]

  Darllen Mwy

 • Cwpan y byd yn Llanberis

  gan Stephen Edwards

  Cwpan y Byd Rhedeg Mynydd yn dod i Ras Ryngwladol yr Wyddfa a Llanberis Ar gyfer Ras Ryngwladol Yr Wyddfa 2019, bydd y digwyddiad yn cynnwys rownd 4 o gyfres Cwpan y Bydsy’n cael ei gynnal gan Gymdeithas Rhedeg Mynydd y Byd. Mae cyfres Cwpan y Byd yn cynnwys 7 ras gyffrous ac unigryw mewn […]

  Darllen Mwy

 • Ras y Gwyll yr Wyddfa Inov8 2019 – adroddiad

  Dydd Mercher 26 Mehefin 2019 gan Stephen Edwards

    Ras y Gwyll yr Wyddfa Inov8 2019 – adroddiad cyn y ras Y dydd Gwener yma (Mehefin 28) fydd ras gwyll Inov8 fwyaf erioed er cychwyn nol yn 2015. Wrth i boblogrwydd Ras Ryngwladol yr Wyddfa gynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae Ras y Gwyll yn ymarfer perffaith i redwyr sydd am gloriannu eu […]

  Darllen Mwy

 • 2019 – Noddwyr newydd a rasio Cwpan y Byd

  Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019 gan Stephen Edwards

  Noddwr newydd a rasio Cwpan y Byd – Ras yr Wyddfa orau erioed ? Llanberis – Gyda phrif noddwr newydd, Castell Howell, a 650 o redwyr mae ras 2019  mae  44ain Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell yn argoeli’n un o uchafbwyntiau chwaraeon Cymru eleni. Mae yna gryn edrych ymlaen eleni eto, gyda rhai o […]

  Darllen Mwy

 • Adroddiad Ras – 43ain Ras yr Wyddfa JEWSON

  Dydd Mawrth 24 Gorffennaf 2018 gan Stephen Edwards

  Alberto Vender yn cadw bri’r Eidal a Bronwen Jenkinson yn llwyddo dros Gymru Dyma’r ddau a wnaeth eu marc ar Ras yr Wyddfa 2018 Bu’n gyffro unwaith eto ar fynydd uchaf Cymru gyda bron i 600 o redwyr yn mynd ati i wneud eu gorau i fyny llwybrau caregog yr hen fynydd. Ar y brig […]

  Darllen Mwy

 • 43ain JEWSON Ras Ryngwladol yr Wyddfa 2018 – Rhagolwg y Ras

  Dydd Llun 16 Gorffennaf 2018 gan Stephen Edwards

  Llanberis, Cymru – Gyda llai na wythnos cyn cychwyn Ras yr Wyddfa 43ain Jewson, Ras-yr-Wyddfa, mae disgwyl i’r ras fynydd eiconig hon fod yn safon uchel, gan fod dros 600 o rhedwyr yn barod i gwblhau un o’r rasus mynydd anodda’ yn y DU Mae noddwyr Jewson, gyda chymorth cwmni sydd arwain ar redeg mynyddoedd; […]

  Darllen Mwy

 • 2fed Ras Rynglwadol yr Wyddfa Jewson 2017 – Adroddiad yr Ras

  Dydd Sul 30 Gorffennaf 2017 gan Stephen Edwards

  Ras yr Wyddfa 2017 – Davide Magnini yn disgleirio i’r Eidal ac Annie Conway yn serennu yn ras y merched Llanberis – Mynydd uchaf Cymru unwaith eto’n llwyfannu drama ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 15, wrth i 600 o redwyr ar draws y byd gystadlu yn 42fed Ras yr Wyddfa dan nawdd Jewson. Roedd yr awyr […]

  Darllen Mwy

 • 42fed Ras Ryngwladol yr Wyddfa Jewson 2017 – Rhagolwg

  Dydd Llun 3 Gorffennaf 2017 gan Stephen Edwards

  Yn Llanberis – a dim ond 10 diwrnod i fynd tan 42fed Ras Ryngwladol yr Wyddfa Jewson 2017 mae disgwyl garw am ddydd y ras. Dyma ras enwog a thros 600 o redwyr yn un o rasys mynydd anoddaf ym Mhrydain. Eleni mae yna brif noddwr newydd: Jewson, a chefnogaeth hefyd gan wneuthurwyr esgidiau mynydd […]

  Darllen Mwy

 • KENNY & JOHN: What do they have to say?

  Dydd Sul 25 Mehefin 2017 gan Stephen Edwards

  For one brilliant season in 1983 the sport of fell running was dominated by the two huge talents of John Wild and Kenny Stuart. Wild was an incomer to the sport from cross country and track. Stuart was born to the fells, but something of an outcast because of his move from professional to amateur. […]

  Darllen Mwy