• ‘Dani nôl – RAS YR WYDDFA 2022

  Wednesday 13 April 2022 gan Stephen Edwards

  Annwyl Gystadleuwyr, Noddwyr, Cefnogwyr a Gwirfoddolwyr Ras Ryngwladol yr Wyddfa. Rydym yn mawr obeithio eich bod i gyd wedi cadw yn iach a diogel yn yr adegau anodd a thywyll rydym wedi’u hwynebu dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Ar ran y gwirfoddolwyr, trefnwyr a Chyfarwyddwyr Ras yr Wyddfa Ryngwladol ac yn arbennig ar ran ein […]

  Darllen Mwy

 • DIM RAS 2021…..

  Tuesday 2 February 2021 gan Stephen Edwards

  DATGANIAD Y WASG RAS YR WYDDFA RHYDDHAWYD GAN GYFARWYDDWYR A TREFNYDD RAS YR WYDDFA Barry Davies. Phil Jones Douglas Pritchard (Cyfarwyddwyr) Stephen Edwards (Trefnydd) Annwyl Gystadleuwyr, Noddwyr, Cefnogwyr a Gwirfoddolwyr Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa, Rydym yn mawr obeithio eich bod chwi oll yn cadw yn ddiogel ac yn iach yn y cyfnod anodd a thywyll […]

  Darllen Mwy

 • Chris Smith – Gent o ddyn, wastad yn rhedeg gyda gwen

  Friday 30 October 2020 gan Stephen Edwards

  Gyda tristwch rydw i’n teipio y negas yma,wrth i ni fel tîm Ras Wyddfa glywed am y newyddion trist o golli un o redwyr Lloegr, Prydain ac ennillydd Ras yr Wyddfa sef Chris Smith. Pethau di-werth yw geiriau ar adegau fel hyn ond pethau gwerthfawr ydi straeon a hanesion. Mor falch o ddweud pa mor […]

  Darllen Mwy

 • CASTELL HOWELL 2020 RAS RYNGWLADOL YR WYDDFA

  Thursday 7 May 2020 gan Stephen Edwards

  Annwyl Gystadleuwyr, Noddwyr, Cefnogwyr a Gwirfoddolwyr Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa, Yn gyntaf rydym yn mawr obeithio eich bod chwi oll yn cadw yn ddiogel, iach a hapus yn y cyfnod anodd a thywyll rydym yn ei wynebu ar draws y byd eang. Ar ran holl drefnwyr Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa rydym gyda thristwch yn cyhoeddi […]

  Darllen Mwy

 • 2019 – Adroddiad y Ras

  Thursday 25 July 2019 gan Stephen Edwards

  Yn anffodus nid yw\’r cynnwys yma ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

  Darllen Mwy

 • 44fed – Castell Howell Ras Ryngwladol 2019

  Friday 12 July 2019 gan Stephen Edwards

  44fed Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell – rhagolwg o’r ras Llanberis – Bydd dros 650 o redwyr yn ei mentro hi eleni yn y 44fed ras – ras sydd dan nawdd noddwr newydd, Castell Howell:  44fed Castell Howell Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell  ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 22ain – un o uchafbwyntiau’r byd […]

  Darllen Mwy

 • Cwpan y byd yn Llanberis

  gan Stephen Edwards

  Cwpan y Byd Rhedeg Mynydd yn dod i Ras Ryngwladol yr Wyddfa a Llanberis Ar gyfer Ras Ryngwladol Yr Wyddfa 2019, bydd y digwyddiad yn cynnwys rownd 4 o gyfres Cwpan y Bydsy’n cael ei gynnal gan Gymdeithas Rhedeg Mynydd y Byd. Mae cyfres Cwpan y Byd yn cynnwys 7 ras gyffrous ac unigryw mewn […]

  Darllen Mwy

 • Ras y Gwyll yr Wyddfa Inov8 2019 – adroddiad

  Wednesday 26 June 2019 gan Stephen Edwards

    Ras y Gwyll yr Wyddfa Inov8 2019 – adroddiad cyn y ras Y dydd Gwener yma (Mehefin 28) fydd ras gwyll Inov8 fwyaf erioed er cychwyn nol yn 2015. Wrth i boblogrwydd Ras Ryngwladol yr Wyddfa gynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae Ras y Gwyll yn ymarfer perffaith i redwyr sydd am gloriannu eu […]

  Darllen Mwy

 • 2019 – Noddwyr newydd a rasio Cwpan y Byd

  Tuesday 30 April 2019 gan Stephen Edwards

  Noddwr newydd a rasio Cwpan y Byd – Ras yr Wyddfa orau erioed ? Llanberis – Gyda phrif noddwr newydd, Castell Howell, a 650 o redwyr mae ras 2019  mae  44ain Ras Ryngwladol yr Wyddfa Castell Howell yn argoeli’n un o uchafbwyntiau chwaraeon Cymru eleni. Mae yna gryn edrych ymlaen eleni eto, gyda rhai o […]

  Darllen Mwy

 • Adroddiad Ras – 43ain Ras yr Wyddfa JEWSON

  Tuesday 24 July 2018 gan Stephen Edwards

  Alberto Vender yn cadw bri’r Eidal a Bronwen Jenkinson yn llwyddo dros Gymru Dyma’r ddau a wnaeth eu marc ar Ras yr Wyddfa 2018 Bu’n gyffro unwaith eto ar fynydd uchaf Cymru gyda bron i 600 o redwyr yn mynd ati i wneud eu gorau i fyny llwybrau caregog yr hen fynydd. Ar y brig […]

  Darllen Mwy

 • 43ain JEWSON Ras Ryngwladol yr Wyddfa 2018 – Rhagolwg y Ras

  Monday 16 July 2018 gan Stephen Edwards

  Llanberis, Cymru – Gyda llai na wythnos cyn cychwyn Ras yr Wyddfa 43ain Jewson, Ras-yr-Wyddfa, mae disgwyl i’r ras fynydd eiconig hon fod yn safon uchel, gan fod dros 600 o rhedwyr yn barod i gwblhau un o’r rasus mynydd anodda’ yn y DU Mae noddwyr Jewson, gyda chymorth cwmni sydd arwain ar redeg mynyddoedd; […]

  Darllen Mwy

 • 2fed Ras Rynglwadol yr Wyddfa Jewson 2017 – Adroddiad yr Ras

  Sunday 30 July 2017 gan Stephen Edwards

  Ras yr Wyddfa 2017 – Davide Magnini yn disgleirio i’r Eidal ac Annie Conway yn serennu yn ras y merched Llanberis – Mynydd uchaf Cymru unwaith eto’n llwyfannu drama ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 15, wrth i 600 o redwyr ar draws y byd gystadlu yn 42fed Ras yr Wyddfa dan nawdd Jewson. Roedd yr awyr […]

  Darllen Mwy

 • 42fed Ras Ryngwladol yr Wyddfa Jewson 2017 – Rhagolwg

  Monday 3 July 2017 gan Stephen Edwards

  Yn Llanberis – a dim ond 10 diwrnod i fynd tan 42fed Ras Ryngwladol yr Wyddfa Jewson 2017 mae disgwyl garw am ddydd y ras. Dyma ras enwog a thros 600 o redwyr yn un o rasys mynydd anoddaf ym Mhrydain. Eleni mae yna brif noddwr newydd: Jewson, a chefnogaeth hefyd gan wneuthurwyr esgidiau mynydd […]

  Darllen Mwy

 • KENNY & JOHN: What do they have to say?

  Sunday 25 June 2017 gan Stephen Edwards

  For one brilliant season in 1983 the sport of fell running was dominated by the two huge talents of John Wild and Kenny Stuart. Wild was an incomer to the sport from cross country and track. Stuart was born to the fells, but something of an outcast because of his move from professional to amateur. […]

  Darllen Mwy

 • Cyflwyniad 42ain Ras Ryngwladol yr Wyddfa Jewson 2017

  Sunday 4 June 2017 gan Stephen Edwards

  Yn sicr gyda noddwr newydd a thros 650 yn rhedeg bydd 42ain Jewson Ras Ryngwladol yr Wyddfa Jewson, Llanberis  yn un o uchafbwyntiau chwaraeon Cymru eleni. Mae cryn ddisgwylgarwch am ras eleni. Eto fyth bydd rhai o redwyr gorau Prydain yn cymryd rhan. Bydd y 10 milltir arw i fyny ac i lawr yr hen […]

  Darllen Mwy

 • Ras Rynglwadol yr Wyddfa 2016 – Race Report

  Sunday 21 August 2016 gan Stephen Edwards

  Yn anffodus nid yw\’r cynnwys yma ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

  Darllen Mwy

 • Cefndir i Ras Wyddfa (41) Elim Peugeot 2016

  Wednesday 13 July 2016 gan Stephen Edwards

  Llanberis, – Eleni mae noddwr newydd i’ Ras Ryngwladol yr Wyddfa 41 Elim Peugeot a chyda 650 o redwyr mae’r digwyddiad yn siŵr o fod yn un o uchafbwyntiau byd chwaraeon Cymru.. Y llynedd mi oedd yna sbloet o ddathlu’r deugeinfed ras gyda chyn-enillwyr ac yn cychwyn o’r Stryd Fawr. Eleni bydd y ras yn […]

  Darllen Mwy

 • John Disley – Snowdon Race President

  Monday 8 February 2016 gan Stephen Edwards

  As the current race organiser of the Snowdon Race I regretfully announce the loss of our Race President, John Disley, who sadly passed away today, aged 87. The Welshman, from Corris, won a bronze medal at the 1952 Olympics, co-founded the London Marathon, is the founder of the Snowdonia Marathon, founder of Plas y Brenin […]

  Darllen Mwy

 • 41fed Ras Ryngwladol yr Wyddfa 2016

  Sunday 7 February 2016 gan Stephen Edwards

  Datganiad y wasg – Entries go live on March 1st Fel arfer ar Ddydd Gŵyl Dewi mi fydd yna ruthro am lefydd i gael rhedeg prif ras redeg mynydd Cymru Bydd nifer o’r 650 lle i gystadlu yn Ras Ryngwladol yr Wyddfa ELIM Peugeot  ar gael o fewn llai na 4 wythnos, ar ddydd Mawrth Mawrth […]

  Darllen Mwy

 • (English) 40th Tyn Lon Volvo International Snowdon Race 2015 – Press release – RACE REPORT

  Wednesday 22 July 2015 gan Stephen Edwards

  Yn anffodus nid yw\’r cynnwys yma ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

  Darllen Mwy