Llwybr

Bydd y ras yn dechrau a gorffen ym Mharc Padarn, Llanberis.

Wedi gadael y man dechrau dilynwch yr A4086 i gyfeiriad Capel Curig, trowch i’r dde gyferbyn â Gwesty’r Fictoria. Ewch dros y grid gwartheg ac i fyny’r ffordd tarmac ac yna ymuno â’r llwybr troed sy’n arwain o Lanberis i gopa’r Wyddfa.

Dilynwch y llwybr dan Bont Hanner Ffordd a Phont Clogwyn, mae’r llwybr yn amlwg ac yn arwain at gopa’r Wyddfa.

Byddwch yn ofalus iawn wrth redeg wrth ochr y rheilffordd. Dilynwch y drefn i mewn ac allan tuag at y copa a sicrhewch fod eich rhif yn cael ei gofnodi a’ch bod wedi croesi y mat amseru electronig.

Dilynwch yr un llwybr yn ôl i Lanberis gan gymryd gofal arbennig wrth groesi’r ffordd fawr ger Gwesty’r Fictoria.

Dilynwch y ffordd fawr yn ôl at y llinell derfyn.

Wedi cwblhau’r ras, ewch at un o’r trefnwyr i ddangos hynny.

Dylech ddangos eich rhif ar flaen y fest a gellir eich diarddel o’r ras os nad yw’r rhif i’w weld yn glir drwy gydol y ras.

Eich cyfrifoldeb chi yw eich diogelwch eich hun drwy gydol y ras.

RHAID I REDWYR SY’N RHEDEG TUAG AT Y COPA ROI BLAENORIAETH I’R RHAI SY’N DOD I LAWR Y MYNYDD

 

  • Rhaid gwisgo rhifau a roddwyd i bob rhedwr ar FFRYNT Y FEST.
  • Ni ddylid rhoi rhifau ar drowsus rhedeg.
  • DIM CUDDIO manylion noddwyr.
  • Rhedwyr i aros AR Y CHWITH wrth fynd i fyny ac i lawr
  • DIM FFEIRIO rhif heb ganiatâd yr ysgrifennydd
  • Gall rhedwr gael ei ddigymhwyso o dorri’r rheolau hyn.

 

 

Cit – Dillad

Pe ceid tywydd drwg, rhaid cario dillad gwrthsefyll glaw a gwynt, het amenig. Penderfyniad y trefnwyr fydd hyn. Bydd pwyllgor y ras yn cloriannu sutdywydd fydd hi ac yn trafod rhagolygon ychydig cyn y rhedeg. Bydd pawb yn caelgwybod wrth gofrestru os bydd rheidrwydd cario cit ychwanegol.

Pe byddai terfysg neu wyntoedd difrifol fe all y pwyllgorbenderfynu cwtogi’r ras neu hyd yn oed ohirio neu ganslio’r ras. Ni fydd yffioedd yn cael eu talu’n ôl.

Pe bai’r angen yn codi bydd bagiau canol / cefn yn cael eitjecio i weld bod y dillad iawn gan y cystadleuwyr.

Gellir digymhwyso unrhyw un sy’n torri’r rheol hon.

Cofiwch ddod â chit angenrheidiol hefo chi rhag ofn y byddyr angen yn codi.

Bydd pawb yn cael gwybod beth fydd y gofyn adeg cofrestru.

Parcio

Dros y blynyddoedd maer ‘traffic wardens’ wedi bod yn ymweld a Llanberis yn ystod penwythnos Ras yr Wyddfa – a wedi mwynhau roid tocynnau ar geir. Felly RHYBUDD i chi cyn y diwrnod mawr.

Sylwadau

GLENDA Abergele Harriers
Gai jyst longyfarch ti a dy tim am ras fendigedig eleni yn Ras yr Wyddfa. Mi wnes fwynhau llynedd ond teimlais bod awyrgylch eleni yn wych a trefnidadau popeth yn drylwy ac spot on!!! Wn i ddim sut rydych y gallu cael pob dim yn ei le a phopeth yn dod drosodd yn rhedeg mor esmwyth…..er hwyrach bydd rhaid i ti ddysgu eidaleg erbyn blwyddyn nesa!!!joc cofia gan ei bod y anhygoel bod neb wedi cymeryd y llwybr anghywir…er es i ar goll mewn ras eleni(ynghyd a 20 eraill!!!)..ond tyrd yn dy flaen sut ar wyneb y ddaear mae rhywun yn methu trac y rheilfforddd!!

PARC Cenedlaethol Eryri (noddwyr)
Llongyfarchiadau i ti Steve ar lwyddiant y ras, er y tywydd diflas. Dwi’n gobeithio y gall y Parc barhau i gefnogi eto y flwyddyn nesa a dwi’n gobeithio rhedeg!

MATTHEW ROBERTS – ERYRI harriers
Iawn Steve – cracar o event, diolch am pob dim!

PIPPA JACKSON – INTERNATIONAL RUNNER
Hi Stephen – Great race on Saturday- all the hard work seemed to pay off.

CHRISTINE LLOYD
Many thanks to everyone who helped organise such a fantastic race! I thoroughly enjoyed the whole experience and will definitely be back next year to get a better time!!!!! My thanks to the organisers, Marshalls and Mountain Rescue people who stood for hours in atrocious conditions on the mountain and encouraged runners every step of the way, please express my gratitude and warm thanks Diolch yn fawr.

MARK – Runner from Birmingham
I absolutely loved it! Roll on next year. As an aside, I do not need t-shirts or coasters so if you want more money to attract elite runners (I fear Wilson will not be back) perhaps runners could be given the option of doing without or even making a donation.

RAINBOW RUNNING – SPONSORS
What a fantastic day. The atmosphere was tremendous, we’re really looking forward to coming back next year,
Best wishes Michael.

SNOWDONIA NATIONAL PARK – ERYRI (sponsor)
Congratulations to you Steve and your team of helpers, committee, on a very successful event, although the weather was awful, the spirits where high. Looking forward to support the Race again in 2011.

ALI TOMOS – ERYRI HARRIERS
A huge well done to you on all your incredibly hard work organising a fantastic event this year, you really did Llanberis proud.

VIKKI HUGHES – NURSE
Dear Stephen, I really enjoyed the day and it was great to be able to reciprocate some of my own time helping runners as I have taken part in a lot of races myself. I was impressed with the excellent organisation and I would be happy to help out again in future.

ROBIN BRYSON – Int Runner (summit record holder)
Hi Stephen,I hope you’ve recovered from all that work over the Snowdon weekend.
Just a quick few words to thank you and the committee, we thoroughly enjoyed it.

DEBBIE COOPER
Dear all, I don’t know if this is the right place to e mail, but I wanted to say thank you for a fantastic race. It was my first time and I enjoyed every minute of it. The marshals were great and very supportive, lots of water stations and lots of support all the way from visitors to Snowdon. The organisation of the registration and start and finish were really good. Thank you.

RUN BRITIAN MAGAZINE
Hi Stephen – congratulations with the event on Saturday – it was a superb event! Good coverage on S4C too. I’ve used your press release today. http://www.runbritain.com/weekly-news/