Cwpan y Byd Rhedeg Mynydd yn dod i Ras Ryngwladol yr Wyddfa a Llanberis

Ar gyfer Ras Ryngwladol Yr Wyddfa 2019, bydd y digwyddiad yn cynnwys rownd 4 o gyfres Cwpan y Bydsy’n cael ei gynnal gan Gymdeithas Rhedeg Mynydd y Byd.

Mae cyfres Cwpan y Byd yn cynnwys 7 ras gyffrous ac unigryw mewn 7 gwlad wahanol ar draws y byd, gan gynnwys dros 140km o draciau rasio mynydd, 9300m+ o uchder a chyfanswm gwobrau o tua 56,000 ewro ar gyfer yr holl rasys sy’n cynnwys safleoedd yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd.

Eleni o fewn Ras Ryngwladol yr Wyddfa bydd rhedwyr hynod gystadleuol ar lefel rhyngwladol, gyda chystadleuwyr o Gymru, Lloegr, yr Alban, Iwerddon, Gogledd Iwerddon, Malta, yr Eidal, Ffrainc, Hong Kong, Awstralia, Seland Newydd, Hwngari, Gweriniaeth Tsiec, Kenya ac UDA.

Caiff Ras Ryngwladol Yr Wyddfa ei hystyried yn un o’r rasys rhedeg mwyaf eiconig ym myd rhedeg mynyddoedd. Gan ddenu rhai o’r rhedwyr gorau Ewrop a thu hwnt, mae’r digwyddiad wedi tyfu dros y pedwar degawd diwethaf i fod yn un o’r rhai pennaf y mae pobl am ei gyflawni ledled y byd. Yn wir, mae cwblhau’r ras o Lanberis i gopa’r Wyddfa ac yn ôl yn rhywbeth y mae miloedd yn ei anelu ato, ac eto, dim ond cannoedd sy’n ei gyflawni.

Daeth poblogrwydd y ras i’r amlwg pan werthwyd y rhan fwyaf o’r 650 o lefydd oedd ar gael ar gyfer digwyddiad eleni o fewn 24 awr ar 1 Mawrth. Yn fuan wedi hynny, llwyddodd y trefnydd Stephen Edwards i gau’rgofrestra dechrau ar baratoadau’r ras.

Mae’r Stephen Edwards yn awyddus i dynnu sylw at y ffaith bod y digwyddiad yn llawer mwy na dim ond ras, gyda noddwr mawr newydd wedi’i sicrhau, atyniadau ac ymdeimlad o ŵyl yn Llanberis pan gynhelir y ras yn ôl yr arfer ar y trydydd penwythnos ym mis Gorffennaf.

Dywedodd Stephen Edwards: “Ras 2019 fydd yr orau eto! Rydan ni’n gyffrous iawn bod Rownd 4 Cwpan y Byd yn dod i Lanberis.

 “Fe gawson ni gyfle i gynnal rownd o Gwpan y Byd eleni ac yn naturiol roedden ni’n falch iawn o hynny. Dylai hyn godi proffil y digwyddiad ymhellach fyth ar lwyfan byd-eang drwy gyfryngau Cymdeithas Rhedeg Mynydd y Byd a bydd yn dod ag elfen o ansawdd rhyngwladol i’r athletwyr sy’n cystadlu.”

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu Economaidd:

“Mae denu cyfres Pencampwriaeth Rhedeg Mynydd y Byd i Lanberis yn rhywbeth i’w ddathlu. Mae poblogrwydd y digwyddiad hwn wedi cynyddu dros y blynyddoedd, ond mae’r llwyddiant yn dibynnu ar waith caled y pwyllgor gwirfoddol lleol ac ymrwymiad pobl leol. Mae eu gwaith caled, eu gweledigaeth a’u brwdfrydedd yn hanfodol wrth lwyfannu digwyddiad o’r fath.

“Fel Cyngor, rydym yn falch iawn o weithio gyda Chyfres Cwpan y Byd a Ras Ryngwladol yr Wyddfa ac i ddarparu cefnogaeth drwy becyn ariannol ac arweiniad ynghyd â chefnogaeth ymarferol.”

Mae Ras Ryngwladol Yr Wyddfa gan gynnwys cyfres Pencampwriaeth Rhedeg Mynydd y Byd yn cael ei gynnal Llanberis ar ddydd Sadwrn, 20 Gorffennaf 2019, gyda’r Ras yn dechrau am 2pm. Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.snowdonrace.co.uk