Gyda tristwch rydw i’n teipio y negas yma,wrth i ni fel tîm Ras Wyddfa glywed am y newyddion trist o golli un o redwyr Lloegr, Prydain ac ennillydd Ras yr Wyddfa sef Chris Smith.
Pethau di-werth yw geiriau ar adegau fel hyn ond pethau gwerthfawr ydi straeon a hanesion.
Mor falch o ddweud pa mor special ydi i drefnu un o rasus mwyaf Iconic yn y byd rhedeg.
Ond yn bennaf,llawer,llawer mwy special a lwcus rydw i gael cyfarfod cyn gymaint o wynebau newydd,os yn gefnogwyr,aelodau teulu y rhedwyr a’r rhedwyr eu hunain,sydd wedi dod yn ffrindiau am oes.Roedd hi’n fraint i ‘nabod Chris ac yn falch ei fod wedi ennill Ras yr Wyddfa nôl yn 2016.
Person llawn cymeriad, talentog, caled, di-lol, llawn hwyl, gent, ond eto yn berson distaw. Roedd wastad yn rhedeg gyda gwên, hydnod os roedd mewn poen. Ond roedd y wên yn werthfawr nôl yn 2016 draw yn Llanberis.
Ar ran y criw trefnu,noddwyr, rhedwyr, cefnogwyr, cymuned y byd rhedeg a pobl Llanberis hoffwn yrru neges o gydymdeimlad i teulu Chris yn ei colled.
Mae’r colli yn dristwch – ond yr atgofion yn ddiddanwch.
Cwsg tawel Chris
Stephen Edwards, Ras Wyddfa