CYCHWYN 2yh - Tracio y rhedwr cofiwch
Newyddion Diweddaraf
Cofnodwyd: Thursday 7 May 2020

CASTELL HOWELL 2020 RAS RYNGWLADOL YR WYDDFA

gan Stephen Edwards

Annwyl Gystadleuwyr, Noddwyr, Cefnogwyr a Gwirfoddolwyr Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa, Yn gyntaf rydym yn mawr obeithio eich bod chwi oll yn cadw yn ddiogel, iach a hapus yn y cyfnod anodd a thywyll rydym yn ei wynebu ar draws y byd eang. Ar ran holl drefnwyr Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa rydym gyda thristwch yn cyhoeddi ein bod yn gohirio Ras Yr Wyddfa 2020 ac yn cadarnhau na fydd Ras yr Wyddfa 2020 yn cael ei gynnal. Mae hyn wrth gwrs oherwydd y sefyllfa argyfyngus COVID-19. Mae yn anorfod ein bod yn rhoi eich diogelwch chwi, diogelwch ein gwirfoddolwyr; cefnogwyr ac ... Darllen mwy

  • Noddwyd gan


Noddwyd gan

XML Sitemap | Website by Brandified | Hosting by D13 Creative