CROESO NÔL - WELCOME BACK
Newyddion Diweddaraf
Cofnodwyd: Wednesday 13 April 2022

‘Dani nôl – RAS YR WYDDFA 2022

gan Stephen Edwards

Annwyl Gystadleuwyr, Noddwyr, Cefnogwyr a Gwirfoddolwyr Ras Ryngwladol yr Wyddfa. Rydym yn mawr obeithio eich bod i gyd wedi cadw yn iach a diogel yn yr adegau anodd a thywyll rydym wedi'u hwynebu dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Ar ran y gwirfoddolwyr, trefnwyr a Chyfarwyddwyr Ras yr Wyddfa Ryngwladol ac yn arbennig ar ran ein prif noddwr Castell Howells a’r holl noddwyr eraill, rydym yn hapus iawn o gyhoeddi y bydd Ras yr Wyddfa yn cael ei chynnal ar Orffennaf 16eg 2022. Er bod sefyllfa COVID-19 dal hefo ni, mae Cy... Darllen mwy

  • Noddwyd gan


Noddwyd gan

XML Sitemap | Website by Brandified | Hosting by D13 Creative