Newyddion Diweddaraf
Cofnodwyd: Llun 16 Gorffennaf 2018

43ain JEWSON Ras Ryngwladol yr Wyddfa 2018 – Rhagolwg y Ras

gan Stephen Edwards

Llanberis, Cymru - Gyda llai na wythnos cyn cychwyn Ras yr Wyddfa 43ain Jewson, Ras-yr-Wyddfa, mae disgwyl i'r ras fynydd eiconig hon fod yn safon uchel, gan fod dros 600 o rhedwyr yn barod i gwblhau un o'r rasus mynydd anodda’ yn y DU Mae noddwyr Jewson, gyda chymorth cwmni sydd arwain ar redeg mynyddoedd; inov8 unwaith eto fel cefnogwyr mawr y digwyddiad yn 2018, sy'n dechrau hanner dydd o Gae'r Ddol yn Llanberis. Eleni, bydd y Cyng Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu Economi Cyngor Gwynedd yn cychwyn y ras. Nodweddion eraill y dydd Sadwrn fydd Rasus Ieuenctid tradd... Darllen mwy

  • Noddwyd gan


Noddwyd gan

XML Sitemap | Website by Brandified | Hosting by D13 Creative