COFRESTRU – Cofrestru ar gyfer y brif ras .

GWENER 20 Gorffennaf
4.30 – 8.30pm      COFRESTRU, Mynydd Gwefru

SADWRN 21 Gorffennaf
8.30 – 11.30am    COFRESTRU, Mynydd Gwefru

PARCIO

Byddwch yn ofalus lle rydych yn parcio. *RHYBUDD * bydd yna wardeiniaid traffig fel arfer o gwmpas.