COFRESTRU – Cofrestru ar gyfer y brif ras.

SADWRN 15 Gorffennaf
9.00yb – 1.00yh    COFRESTRU, Eglwys St Padarn

PARCIO – Dim parch ar gael yn yr Eglwys

Byddwch yn ofalus lle rydych yn parcio. *RHYBUDD * bydd yna wardeiniaid traffig fel arfer o gwmpas.