Pryd ar ôl y Ras

Pan fyddwch yn cofrestru  un ai ar nos Wener 20 o Orffennaf neu ar OR fore Sadwrn 21 o Orffennaf,  byddwch yn cael crys t wedi ei noddi gan INOV8, CLIFF Bar a byddwch yn cael tocyn bwyd. Bydd y bwyd ar gael yng Ngwesty’r Victoria rhwng 5pm – 7.30pm. Cysylltwch â’r gwesty pe bai arnoch eisiau tocynnau ychwanegol I deulu neu gyfeillion. Mae llety hefyd ar gael yn y gwesty.

Bydd y cyflwyno gwobrau ar y cae am 2.30pm…..

Pryd ar ôl y ras 5.30pm

  • Cyrri (cig a llysiau)
  • Ysglodion a Reis
  • Lasagne (cig a llysiau)
  • Bara