Dros y blynyddoedd bu siop Ras yr Wyddfa yn brysur iawn.

Bydd nwyddau’r ras ar werth yn y man cofrestru ar y ddydd Sadwrn tan 1.30pm. Hwdis, mygiau, sticeri ceir ac eitemau eraill:

Mae croeso i chi archebu unrhyw beth, a gallwn yrru nwyddau atoch ar ôl y ras.

Hefyd ewch ar ein dalennau Facebook a Twitter am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Archebwch ymlaen llaw

 • Crys T y Rhedwyr

  *With Entry Fee

 • Hwdi Ras yr Wyddfa

  £37.00

  (£5 ychwanegol)

 • Siwmper Ras yr Wyddfa

  £35.00

  (£5 ychwanegol)

 • Mwg Râs Yr Wyddfa

  £12.00

  (English) Purchase on race day

 • Fest Ras Wyddfa

  £15

  Archebu ar y dydd ((£5 ychwanegol) neu archen a disgwyl