Dros y blynyddoedd bu siop Ras yr Wyddfa yn brysur iawn.

Bydd nwyddau’r ras ar werth yn y man cofrestru ar y dydd Gwener a dydd Sadwrn tan 1pm. Hwdis, mygiau, sticeri ceir ac eitemau eraill:

Mae croeso i chi archebu unrhyw beth, a gallwn yrru nwyddau atoch ar ôl y ras.

Hefyd ewch ar ein dalennau Facebook a Twitter am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Archebwch ymlaen llaw

 • Mwg Râs Yr Wyddfa

  £6.00

 • Race Hoodies

  £25.00

  IF NEED POSTING THEN IT WILL £5 FOR P&P

 • SNOWDON Race Running Vest

  £25.00

  Pre-order