AMSERLEN 

CROES NOL – Eleni fydd ras rhif 48 “Ras Rynwladol  yr Wyddfa”. Dyma un o rasys mawr rhedeg mynydd mae’n tynnu rhedwyr o bell ac agos – ymhlith y gorau Ewrop . Mae’n ras wedi ei threfnu gan yr ardalwyr gyda phawb ar y pwyllgor yn gwirfoddoli. Y mae ymroddiad mawr yma. Hefyd fis ynghynt cynhelir Ras y Gwylnos ar Fehefin 24 am 5.45pm yn cael ei noddi gan Scott Sports. Mi fydd SCOTT Sports yn ran or ras am y 3blynedd nesaf hyd at ac yn cynnwys 2025.

Gwener 14 Gorffennaf

DIM COFRESTRU NOS WENER 

Sadwrn 15 Gorffennaf

8:30-1:30am
  Cofrestru, i’w gadarnahu

1.55yh – Cor Meibion Dyffryn Peris Llanberis

2.00yh – Cychwyn y Ras

Cychwyn y Ras gan Kathryn Howell & Hugh Edwin Jones a hefyd Mayor of Morbegno 

2.10yh –  Ras blant – Juniors yn cychwyn yn y cae. Hyn mewn partneriaeth â Parc Cenedlaethol Eryri a Byw’n iach

3.30yh –  Cyflwyno Gwobrau plant ar y cae

4.00yh – Cyflwyno Gwobrau’r Brif Ras ar y cae

4.30-6.30pm
  Bwyd ar ôl y ras i redwyr –  Gwesty’r  Victoria. Tocynnau ar gael yn nerbynfa’r gwesty

NODER – Cadwch olwg ar y wefan ar cyfryngau cymdeithasol byddwn yn cynnal ambell i rediad hyfforddi a rhediad brecwast cyn mynd ir gwaith, Bydd y rhain am ddim.