AMSERLEN 

Eleni fydd ras rhif 43: “Ras Rynwladol  yr Wyddfa JEWSON. Dyma un o rasys mawr rhedeg mynydd Mae’n tynnu rhedwyr o bell ac agos – ymhlith y gorau Ewrop . Mae’n ras wedi ei threfnu gan yr ardalwyr gyda phawb ar y pwyllgor yn gwirfoddoli. Y mae ymroddiad mawr yma. Hefyd fis ynghynt cynhelir Ras y Gwyll ar Fehefin 29 am 7 pm am y bedwaredd tro sydd yn cael ei noddi gan Inov8.

Gwener 20 Gorffennaf

4:30-8:30pm
  Agor cofrestru, Mynydd Gwefru

Sadwrn 21 Gorffennaf

8:30-11:30am
  Cofrestru, Mynydd Gwefru

12:00pm Cychwyn y Ras

12.10pm
  Ras blant AMDRO Juniors yn cychwyn yn y cae. Hyn mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd a Chwaraeon am Oes

2.00pm
  Cyflwyno Gwobrau plant ar y cae

2.30pm
  Cyflwyno Gwobrau’r Brif Ras ar y cae

4.30-7.30pm
  Bwyd ar ôl y ras i redwyr –  Gwesty’r  Victoria. Tocynnau ar gael yn nerbynfa’r gwesty

NODER – Cadwch olwg ar y wefan ar cyfryngau cymdeithasol byddwn yn cynnal ambell i rediad hyfforddi a rhediad brecwast cyn mynd ir gwaith, Bydd y rhain am ddim.