AMSERLEN 

Eleni fydd ras rhif 47 “Ras Rynwladol  yr Wyddfa”. Dyma un o rasys mawr rhedeg mynydd mae’n tynnu rhedwyr o bell ac agos – ymhlith y gorau Ewrop . Mae’n ras wedi ei threfnu gan yr ardalwyr gyda phawb ar y pwyllgor yn gwirfoddoli. Y mae ymroddiad mawr yma. Hefyd fis ynghynt cynhelir Ras y Gwyll ar Fehefin 24 am 5.45pm yn cael ei noddi gan Inov8.

Ian 14 Gorffennaf

6:30-8:30pm
  Ras Plant y pentref.

Gwener 17 Gorffennaf

4:30-8:30pm
  Agor cofrestru,i’w gadarnahu

Sadwrn 18 Gorffennaf

8:30-11:30am
  Cofrestru, i’w gadarnahu

1.55yh – Munud o gymerawydo er cof am Chris Smith a eraill

2.00yh – Cychwyn y Ras ar y lôn fawr

** Cychwyn y Ras gan ???? **

2.10yh –  Ras blant – Juniors yn cychwyn yn y cae. Hyn mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd a Chwaraeon am Oes

3.30yh –  Cyflwyno Gwobrau plant ar y cae

4.00yh – Cyflwyno Gwobrau’r Brif Ras ar y cae

4.30-7.00pm
  Bwyd ar ôl y ras i redwyr –  Gwesty’r  Victoria. Tocynnau ar gael yn nerbynfa’r gwesty

NODER – Cadwch olwg ar y wefan ar cyfryngau cymdeithasol byddwn yn cynnal ambell i rediad hyfforddi a rhediad brecwast cyn mynd ir gwaith, Bydd y rhain am ddim.