Ras Wyddfa – Rasus Iau, Nos Iau – 6yh Gorffennaf 16 (Llanberis)

Noson Gofrestru ar gyfer y Rasus Nos Iau (uchod) yn cael ei gynnal Mehefin 3ydd ar y Dydd Llun rhwng 6 – 7yh yn y Ganolfan Gymunedol, Llanberis. Yr Adeg yma fydd yr unig adeg i chi gofrestru eich plentyn ar gyfer y casus. Ar ol y dyddiad yma, mi pawb sydd wedi cofretsru yn cael 5 wsos o ymarfer pob Nos Lun draw yn Cae Ddol gydar hyfforddwyr. Cost i gofrestru eich plentyn fydd £3. Diolch i CK Cabs a Cowbois (Crysau T, Bala) am noddi y crysau t ar digwyddiad. Diolch. Gawn nodi eleni fydd yna ddim ras odan 16.

Sadwrn Diwrnod y Ras – Rasys Plant /Ieuenctid

Junior Form / Ffurflen Iau Ras Yr Wyddfa 2019

Maer COFRESTRU ar agor ichi nawr o Mai 3ydd hyd at Gorffennaf 17eg 17.00pm. Wedyn allwch gofrestru hefyd ar y diwrnod yn y Ganolfan rhwng 11.00am – 13.30pm

PWYSIG – AMSER Y RAS WEDI NEWID ELENI I 14.10pm DIM 12.10pm

HWYL I BAWB 

Cofrestru 9.00am – 10.00am yn y Ganolfan 

1030am – RAS CYCHWYN A RY CAE

RAS Y PLANT

14.10pm  RASYS PLANT / IEUENCTID – Bydd cofrestru ar gyfer y rasys iau yn y Ganolfan Gymdeithasol, Llanberis. Bydd staff Cyngor Gwynedd yno i’ch help.

Tâl cystadlu fydd £2 ar y dydd. Gellir cofrestru o 11.00am – 13.30pm

Dyma y categoriau (defnyddir lliwiau gwahanol i nodi rasys gwahanol):

O dan 10 – Grid Gwartheg 0.8 milltir ( i fyny ac i lawr)

O dan 12 – Giât ar y ffordd 1.4 milltir (i fyny ac i lawr)

O dan 14 – Giât y Mynydd 2 miltir (i fyny ac i lawr)

O dan 16 – Giat Hebron (chwarter ffordd)  2.6 milltir (i fyny ac i lawr)

O dan 18 – Pont Hanner Ffordd 4 milltir  (i fyny ac i lawr)

Unrhyw ymholiad am hyn – cysyllter â Lisa Campell Cyngor Gwynedd  – LisaElenCampbell@gwynedd.llyw.cymru neu 01286 677982