Sadwrn Diwrnod y Ras – Rasys Plant /Ieuenctid

1030amRas Gwyl i’r Teulu – Unrhyw ymholiad am hyn – cysyllter â Hannah Hugehs, Cyngor Gwynedd  – Hannahmedihughes@gwynedd.llyw.cymru neu 01286 677982

12.10pm  RASYS PLANT / IEUENCTID – Bydd cofrestru ar gyfer y rasys iau yn y Ganolfan Gymdeithasol, Llanberis. Bydd staff Cyngor Gwynedd yno i’ch help. Tâl cystadlu fydd £1 ar y dydd. Gellir cofrestru o 9.30 – 1130am

Dyma y categoriau (defnyddir lliwiau gwahanol i nodi rasys gwahanol):

O dan 10 – Grid Gwartheg 0.8 milltir ( i fyny ac i lawr)

O dan 12 – Giât ar y ffordd 1.4 milltir (i fyny ac i lawr)

O dan 14 – Giât y Mynydd 2 miltir (i fyny ac i lawr)

O dan 16 – Giat Hebron (chwarter ffordd)  2.6 milltir (i fyny ac i lawr)

O dan 18 – Pont Hanner Ffordd 4 milltir  (i fyny ac i lawr)

Unrhyw ymholiad am hyn – cysyllter â Lisa Campell Cyngor Gwynedd  – LisaElenCampbell@gwynedd.llyw.cymru neu 01286 677982