Sadwrn Diwrnod y Ras – Rasys Plant /Ieuenctid

Dim cofrestru cyn y diwrnod, allwch gofrestru ar y dydd yn y Ganolfan rhwng 09:30am – 13.30pm 

Allwch lawrlwytho y ffurflen a llenwi fewn cyn dod lawr ir Ganolfan.

Junior Form / Ffurflen Iau Ras Yr Wyddfa 2023

PWYSIG – AMSER Y RAS WEDI NEWID ELENI I 14.10pm DIM 12.10pm

RAS Y PLANT

14.10pm  RASYS PLANT / IEUENCTID – Bydd cofrestru ar gyfer y rasys iau yn y Ganolfan Cymunedol, Llanberis. Bydd staff Cyngor Gwynedd yno i’ch help.

Tâl cystadlu fydd £2 ar y dydd. Gellir cofrestru o 09:30am – 13.30pm

Dyma y categoriau (defnyddir lliwiau gwahanol i nodi rasys gwahanol):

O dan 10 – Grid Gwartheg 0.8 milltir ( i fyny ac i lawr)

O dan 12 – Giât ar y ffordd 1.4 milltir (i fyny ac i lawr)

O dan 14 – Giât y Mynydd 2 miltir (i fyny ac i lawr)

O dan 16 – Giat Hebron (chwarter ffordd)  2.6 milltir (i fyny ac i lawr)

O dan 18 – Pont Hanner Ffordd 4 milltir  (i fyny ac i lawr)

Unrhyw ymholiad am hyn – cysyllter â Lisa Campell Cyngor Gwynedd

FfionWilliams3@bywniach.cymru  neu 07584006057