BWLCH MAESGWM 2019 – 10k flynyddol o Lanberis yw’r ras hon. Mae’n cael ei threfnu gan Bwyllgor Ras yr Wyddfa. Mae’n ddigwyddiad arall sy’n arwain at Ras Ryngwladol Yr Wyddfa – Castell Howell 2019. Diolch unwaith eto i INOV-8, am noddi’r digwyddiad eto.

Fel arfer mae’r ras ganol fis Mawrth ar benwythnos. Ond i osgoi gwrthdaro â digwyddiadau eraill mae’r ras i gael ei symud i nos Iau, pam ddim. Byddwch yn effro I gael cadarnhad o’r dyddiad ar y wefan (neu gyfryngau cymdeithasol).

Mae’r ras yn cychwyn ochr uchaf y grid gwartheg ar lwybr yr Wyddfa, ymlaen ar y lôn darmac serth ond troi I’r dde I gyfeiriad capel Hebron drwy’r gors am Maesgwm. Bydd stiwardiaid ar y llwybr. Ar ôl cyrraedd pen draw y cwm, yna troi yn ôl a rhedeg yr un ffordd yn ôl..

Diolch

Stephen Edwards