Dros y blynyddoedd bu siop Ras yr Wyddfa yn brysur iawn.

Bydd nwyddau’r ras ar werth yn y man cofrestru ar y dydd Gwener a dydd Sadwrn tan 1pm. Hwdis, mygiau, sticeri ceir ac eitemau eraill:

Mae croeso i chi archebu unrhyw beth, a gallwn yrru nwyddau atoch ar ôl y ras.

Hefyd ewch ar ein dalennau Facebook a Twitter am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Archebwch ymlaen llaw

  • Mwg Râs Yr Wyddfa

    £4.00

    neu x 2 am £6

  • Head Buffs

    £5.00

    + P&P