Bellach mae Ras yr Wyddfa yn 40 oed. Ystyrir y ras yn uno’r rasys mynydd mawr yn denu rhedwyr da o nifer o wledydd ar draws Ewrop. Am y 40 mlynedd y gymuned leol sydd wedi bod yn gyfrifol am ei threfnu – gwaith gwirfoddol yn aelodau’r pwyllgor ac eraill yn dangos ymroddiad dros yr holl flynyddoedd.
Penderfynodd y pwyllgor eleni gyflwyno ras newydd ychwanegol i ddathlu’r 40 mlynedd – ??Ras y Gwyll. Dylai’r ras gynhyrchu incwm ychwanegol ac ychwanegu at fwrlwm y gweithgareddau. Bydd gweddill y gweithgareddau yn ystod yr wythnos Gorffennaf 11-19. A gobeithio y bydd y cyfan yn cael effaith gadarnhaol ar economi’r ardal..
Bydd wythnos o ddigwyddiadau yn Llanberis, yn dod a hwyl carnifal i’r pentref ac yn dod i uchafbwynt ar Sadwrn y ras ei hun.

Mehefin 8 – Medi 1

Arddangosfa Ras yr Wyddfa – Ffotograffiaeth a Ffilm
Mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, bydd yr arddangosfa hon i’w gweld yn y Mynydd Gwefru, Llanberis, yn ystod oriau agor arferol y Galeri.

Roedd yn dasg anodd dewis y lluniau a bydd 40 a mwy yn y cael eu dangos yn y galeri. Ar yr un pryd yn y theatr ddarlithio (y dewch iddo wrth i chi gerdded o gwmpas) bydd casgliad o recordiadau teledu o’r ras o 2004-2014. Mae’n awr o hyd a bydd yn dangos yn barhaol drwy’r dydd.

Bydd llyfr sylwadau a blwch rhoddion pe carech gyfrannu ar y ras.

Diolch i bawb yn yr ardal a thu hwnt am y lluniau a’r eitemau arddangos ayyb.

Mehefin 26 – Ras y Gwyll

Cofrestru 3-6.3pm yng Ngwesty Victoria.
Cychwyn yng Nghae’r Ddol am 7pm (cae Ras yr Wyddfa).
Gorffen ar y copa.
Caffi’r copa yn dal yn agored tan 10 o’r gloch am y tro cyntaf erioed.

Sadwrn 11 tan Sul Gorffennaf 19 Gŵyl RAS YR WYDDFA

Gorffennaf 11

Cystadleuaeth Knockout Pŵl, Y Clwb Cymdeithasol, Llanberis

Gorffennaf 13

Gyrfa Chwist, Y Clwb Cymdeithasol, Llanberis

Gorffennaf 14

Cystadleuaeth Ddartiau, Y Clwb Cymdeithasol, Llanberis

Gorffennaf 15

5k DMM Llanberis, Ffordd Padarn Llanberis – 6.30pm

Cystadleuaeth Bŵl – Cyn derfynol a therfynol , Y Clwb Cymdeithasol – 7.45pm

Heights – Gig

Gorffennaf 16

Rasys Ieuenctid, Y Ganolfan Gymunedol

Gorffennaf 17

BINGO Ras yr Wyddfa, Y Clwb Cymdeithasol, Llanberis

July 17th

7:00pm-8:00pm Gwasanaeth Ras Wyddfa – Eglwys St Padarn

Gorffennaf 18 – Diwrnod y Ras

10.30am
Cwpan yr Wyddfa (Super Cup) (Elit i fyny)

11.00am
‘Hwyl i bawb’ ras i’r teulu i rai dan 8 oed

1.15pm
Cyn enillwyr a’r rhedwyr yn cerdded drwy’r pentref cyn y cychwyn

2.00pm
Cychwyn 40fed Ras yr Wyddfa

2.05pm
Cychwyn ras ieuenctid yn y pentref

4.00pm
Cyflwyno Gwobrau Ieuenctid

4.30pm
Prif Gyflwyno Gwobrau ar y Cae

5-7.30pm
Pryd Bwyd i’r rhedwyr – Gwesty’r Victoria

7.30pm
Cyflwyno Pellach – i’w gadarnhau

8.00pm
Band 6 a Moniars – Y Clwb Cymdeithasol, Moniars

Gorffennaf 19

10am
Taith Gerdded Clirio sbwriel llwybr yr Wyddfa – Ambiwlans Awyr

6.30pm
Cyngerdd Ras yr Wyddfa, Eglwys St Padarn
– Meinir Gwilym
– Côr Ysgol Llanberis
– Elin Mai
– Iwan a’r triawd
– Côr Ysgol Brynrefail

Ticedi £8 oedolion, £5 plant a phensiynwyr