Cynhelir cofrestriadau am y digwyddiad ar FORE’R digwyddiad. Yn cael ei gynnal yn Mynydd Gwef, Llanberis. Crofrestru am y Ras – rhwng 8.30am a 11:30am, Sadwrn 19ain o Orffennaf. Crofrestru ar gyfer y Ras fawr a ras y plant.

Bydd manylion yn cael eu postio, ar y wefan yn agosach i ddyddiad y ras.