Bwyd ar ôl y Ras

Wrth gofrestru i gael rhif ar 18fed o Orffennaf, cewch grys t, bar CLIFF a thiced pryd bwyd ar ôl y ras. Mae rhai rhedwyr yn archebu ticedi ychwanegol ymlaen llaw.
Bydd y bwyd ar gael rhwng 5pm a 7.30pm yng Ngwesty’r Victoria, Llanberis.
Pe baech am gael ticedi bwyd ychwanegol i deulu neu gyfeillion cewch gysylltu’n uniongyrchol â’r gwesty.

  • – Cyri (cig neu lysieuol)
  • – Sglodion a Reis
  • – Lasange (cig neu lysieuol)
  • – Bara

Bydd cyflwyno gwobrau ar y cae am 4pm.