Ras plant nos Iau

Mae hyn wedi bod yn digwydd ers nifer o flynyddoedd erbyn hyn fel rhan o ŵyl Ras yr Wyddfa ac y mae’n dod yn fwyfwy poblogaidd gan blant yr ardal.
Ar y dydd Llun cyntaf ym mis Mehefin ymlaen bydd y tîm hyfforddi yn cyfarfod yn y Ganolfan Gymunedol Llanberis i gofrestru’r plant sydd am gymryd rhan. Wedyn bob dydd Llun tan wythnos y ras mae yna hyfforddi ar y cae “Cae’r Ddol’ o 6pm tan 7.30pm i baratoi at ras nos Iau.

Bydd tua 150-175 o blant yn cymryd rhan yn flynyddol yn rhedeg drwy strydoedd Llanberis gan orffen dros lein orffen y ras fawr ar y cae.

Ar y ras bydd y plant yn rhedeg drwy’r Stryd Fawr lle bydd stiwardiaid a rheoli traffig.

Bydd plant fydd yn rhedwg nos Iau hefyd yn cymryd rhan ddydd Sadwrn i gystadlu yn erbyn plant eraill o bob man.

Dydd Sadwrn y Ras – Rasys Ieuenctid

11.00am
Hwyl i Bawb – Ras deulu i rai dan 8 oed

COFIWCH hefyd fod rasys plant, (o dan 8 oed) yn cael eu trefnu gan Heidi o Westy Gallt y Glyn Hotel (Pizza Pint). Bydd y rasys poblogaidd yma’n dechrau am 11.00am yn syth ar ôl y ??Super Cup (10.30am)

Yn y Ganolfan Gymunedol (fel yn achos y rasys ieuenctid) y bydd y cofrestru.

2.05pm

Bydd y rasys ieuenctid ar y Sadwrn yn cychwyn am 2.05pm. Y dosbarthiadau fydd o dan 10, 12, 14, 16, 18 gan redeg peth o’r ffordd i fyny’r Wyddfa. Eleni bydd y man cychwyn yn y pentref – ychydig bach mwy o ffordd i redeg.

Am y rasys ieuenctid sy’n cychwyn 2.05pm dydd Sadwrn cofrestru eto yn y Ganolfan Gymunedol yn y bore.

Unrhyw gwestiynau pellach cysyllter â Stephen Edwards stephen@creadcyf.co.uk neu support@snowdonrace.co.uk