Newyddion Diweddaraf
Cofnodwyd: Sul 4 Mehefin 2017

Cyflwyniad 42ain Ras Ryngwladol yr Wyddfa Jewson 2017

gan Stephen Edwards

Yn sicr gyda noddwr newydd a thros 650 yn rhedeg bydd 42ain Jewson Ras Ryngwladol yr Wyddfa Jewson, Llanberis  yn un o uchafbwyntiau chwaraeon Cymru eleni. Mae cryn ddisgwylgarwch am ras eleni. Eto fyth bydd rhai o redwyr gorau Prydain yn cymryd rhan. Bydd y 10 milltir arw i fyny ac i lawr yr hen fynydd yn gweld cystadleuaeth frwd rhwng timau o Gymru, Lloegr, Yr Alban, De a Gogledd Iwerddon a’r Eidal.  Ystyrir hon gyda’r fwyaf o rasys rhedeg mynydd, gan dynnu rhedwyr o wledydd ar draws Ewrop. Ond dros y blynyddoedd daeth fwyfwy yn ras mae sawl rhedwr cyffredin wedi ei gosod ar ei re... Darllen mwy

  • Noddwyd gan


Noddwyd gan

XML Sitemap | Website by Brandified | Hosting by D13 Creative